subjektas

subjektas
subjektas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Individas ar socialinė grupė kaip aktyvi pažįstamosios ir praktinės veiklos būtybė, objekto priešybė. Subjektą ir objektą ryškiai priešino R. Dekartas (žr. racionalistinė pedagogika). Pagal jį, subjektas yra pažinimo procesų aktyvumo prado pradas: „Mąstau, vadinasi, esu“. I. Kantas to prado dar ieškojo objekte. Jis bandė atskleisti subjekto struktūrą, norėdamas išaiškinti, kokios vidinės prielaidos, sąlygos, leidžiančios gauti visuotinių ir būtinų žinių apie objektyvią tikrovę, glūdi žmoguje. Pedagogikoje subjektas – tai ugdytojas ar ugdytinis, kuriam būdingas aktyvumas, specifinė fizinė ir dvasinė struktūra, savitas santykis su aplinka, su savim. Psichologinę subjekto struktūrą galima apibūdinti kaip sąmonės ir pasąmonės sąveiką, teikiančią individui specifinį gebėjimą pažinti ir vertinti tikrovę, kryptingai veikti. Pedagogikoje taip pat kalbama apie mokinį kaip pažinimo ir praktinės veiklos (darbinės, kūrybinės) subjektą. Moksleivį, kaip subjektą, lemia paveldėtos, įgimtos ir ypač įgytos savybės. Įgijiniai nėra paprastas objektų atsispindys sąmonėje. Jie įtraukiami į vidinių savybių, vidinių sąlygų sistemą. Todėl patirtis pirmiausia yra subjektyvi, neatitinkanti objektyviosios tikrovės. Dėl to daroma įvairiausių klaidų. Reikia specialių pastangų, norint rimtai mokytis, įgyti žinių, kad subjektyvi tikrovė priartėtų prie objektyviosios arba tiesiog ja taptų. kilmė lot. subiectus – po kuo gulintis

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • subjektas — subjèktas dkt. Apliñk namùs váikšto kažkokiẽ keisti̇̀ subjèktai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • subjektas, kuriam taikomos tarptautinės sankcijos — statusas Aprobuotas sritis tarptautinė politika apibrėžtis Valstybė ar jos dalis, teritorija (specialaus statuso zona), fizinis arba juridinis asmuo, bet kokia kita organizacija ar fizinių asmenų grupė, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • subjektas — subjèktas sm. (2) Š, NdŽ, KŽ; Rtr, L 1. TrpŽ fil. žmogus kaip pasaulį pažįstanti ir jį veikianti, sąmonę ir valią turinti būtybė. 2. TrpŽ logikoje – sąvoka, apie kurią kas pasakoma sprendime, loginis veiksnys. 3. teis. teisių ir pareigų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • finansuojamasis kolektyvinio investavimo subjektas — statusas Aprobuotas sritis kolektyvinio investavimo subjektų veikla apibrėžtis Kolektyvinio investavimo subjektas arba jo subfondas, atitinkantis šias sąlygas: 1) jo investicinių vienetų ar akcijų yra įsigijęs bent vienas finansuojantysis… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • atvirojo tipo kolektyvinio investavimo subjektas — statusas Aprobuotas sritis kolektyvinio investavimo subjektų veikla apibrėžtis 1. Kolektyvinio investavimo subjektas, kurio investiciniai vienetai ar akcijos išleidžiami ir išperkami investuotojo reikalavimu. 2. Informuotiesiems investuotojams… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • viešojo sektoriaus subjekto asocijuotasis subjektas — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Subjektas, kuriam viešojo sektoriaus subjektas daro reikšmingą poveikį. Reikšmingas poveikis yra tada, kai viešojo sektoriaus subjektas turi kito subjekto… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • viešojo sektoriaus subjekto kontroliuojamas viešojo sektoriaus subjektas — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Biudžetinė įstaiga, kuri atskaitinga viešojo sektoriaus subjektui ir (arba) kurioje viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina steigėjo funkcijas, taip pat tokiai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • viešojo sektoriaus subjekto kontroliuojamas užsienio subjektas — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Savarankiškas užsienio valstybėje pagal jos teisės aktus registruotas ir (ar) veiklą vykdantis subjektas, kurio finansinius, ekonominius ir kitus sprendimus… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • kontroliuojantysis viešojo sektoriaus subjektas — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Viešojo sektoriaus subjektas, kuriam pavaldūs kiti viešojo sektoriaus subjektai ir kuris kontroliuoja jų veiklą ir gali daryti poveikį jų finansiniams,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • finansuojantysis kolektyvinio investavimo subjektas — statusas Aprobuotas sritis kolektyvinio investavimo subjektų veikla apibrėžtis Kolektyvinio investavimo subjektas arba jo subfondas, kuris ne mažiau kaip 85 procentus savo grynųjų aktyvų investuoja į finansuojamąjį kolektyvinio investavimo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”